Resum de la jornada de formació organitzada per Fiare Illes Balears

Aquest darrer dissabte, 21 de setembre de 2013, es va celebrar la primera jornada de formació organitzada per Fiare Illes Balears al Monestir de La Real, que gentilment va cedir la sala capitular perquè ens acollís.

Hi vàrem ser presents persones sòcies, representants d’entitats sòcies i amics i amigues interessades en el projecte. En total una vintena de persones que aprofitàrem per ampliar coneixements respecte al sistema bancari actual, la situació del projecte Fiare – Banca Ètica en aquest moment, les possibilitats d’estalvi i préstec que ofereix avui i, finalment, un seminari destinat a posar en comú formes de fer conèixer el projecte i d’ampliar la massa social.

En primer lloc Alexandre Duran ens va posar al dia de la situació en l’àmbit financer, tant pel que fa a l’estat espanyol com a les illes. Va fer menció al procés de bancarització de les caixes d’estalvis, que havien perdut, molt abans de desaparèixer, la seva raó de ser inicial: la funció social de donar crèdit a qui no podia accedir mitjançant altres entitats. Aquest procés de bancarització les va situar en el mateix nivell que els bancs: venda dels mateixos productes, fins i tot els d’altíssim risc, participació a societats que res tenen a veure amb el seu objecte social i finançament de projectes negatius social i ambientalment (per exemple, el cas de Ses Fontanelles). En contraposició a aquesta realitat, cada vegada més concentrada, apareixen les experiències de banca ètica i, en el nostre cas, la banca ètica cooperativa i ciutadana, amb la qual els socis recuperem el poder sobre els nostres doblers i decidim que amb ells es finançaran projectes de transformació social i que tenen un impacte ambiental positiu.

Seguidament, Nuria Brito ens va posar al dia de com es troba el projecte Fiare – Banca Ètica. Per entendre-ho calia explicar com va néixer, l’any 2003, i quina ha estat l’evolució al llarg d’aquests deu anys fins arribar al moment actual d’integració amb la cooperativa italiana Banca Popolare Etica (BpE). A 31 d’agost el balanç del projecte Fiare és de 4.404 sòcies, de les quals 477 són persones jurídiques; el capital social recollit és de 4.380.374 euros. Tots aquests se sumaran a les més de 37.000 sòcies de BpE (gairebé 6.000 entitats) i més de 45 milions d’euros de capital social. Na Nuria ens va presentar l’estructura social de la cooperativa, els seus òrgans de representació i participació i com s’estructura territorialment tot aquest bastiment.

En un segon apartat de la seva intervenció ens va presentar l’oferta actual de productes d’estalvi i crèdit, aquests darrers, a dia d’avui, només per a entitats. Ens va encoratjar a que, en la mesura de les nostres possibilitats, comencem a contractar els dipòsits perquè així fem una contribució a que es puguin finançar més projectes a través del préstec.

Després d’un petit refrigeri que ens van facilitar els amics de s’Altra Senalla i Fundació Deixalles, va tenir lloc el seminari, dirigit per Carles Valentí, destinat a posar en comú les formes de fer conèixer el projecte i com aconseguir ampliar la massa social. Un element que vàrem entendre com a decisiu és el fet de creure en el projecte a l’hora de transmetre’l a tercers, fins i tot sense la necessitat de conèixer tots els detalls fil per randa. En aquest sentit, la confiança en la persona que informa sobre Fiare ha estat, i ha de ser, un element clau a l’hora d’aconseguir unir a altres persones al projecte. El boca – orella juga un paper important, gairebé més que els actes multitudinaris. Per seguir en aquesta línia es va coincidir que Fiare ha de tenir present sempre un enfocament d’empatia cap a la ciutadania.

 20130921_102405 20130921_102438 20130921_105225 20130921_122953 IMG_6857 P1090858

Anuncis

Nuria Brito entrevistada a Ràdio Pollença

Image

La coordinadora de de Fiare Illes Balears va ser entrevistada al programa “Pollença Desperta” de Radio Pollença el dijous 5 de setembre de 2013. Pots escoltar l’entrevista AQUÍ

%d bloggers like this: