Assemblea del GIT de les Illes Balears. Imatges i resum

Dilluns passat es va celebrar l’assemblea anual del Grup d’Iniciativa Territorial (GIT) de les Illes Balears, en què van participar tant entitats sòcies com particulars, convocades a les seus de Mallorca (Fundació Deixalles, entitat sòcia) i a la d’Eivissa (Cooperativa Integral d’Eivissa).

Sòcies a la seu de la Cooperativa Integral d'Eivissa

Sòcies a la seu de la Cooperativa Integral d’Eivissa

Els objectius d’aquesta assemblea eren presentar les novetats de la nova etapa que està vivint Fiare Banca Etica des de la integració plena amb Banca Popolare Etica i, sobretot, des de l’inici de l’activitat bancària que va tenir lloc el passat mes d’octubre. Es van presentar l’estructura i els espais de participació de les persones sòcies (GIT, Zona, Àrea, Assemblea de la Cooperativa), fent especial esment als grups locals, la fortalesa i vitalitat dels quals és fonamental pels objectius de la cooperativa: el suport a l’economia social i solidària i ser l’eina per a la transformació del model econòmic.

Sòcies de Mallorca a la seu de Fundació Deixalles. Eivissa al fons

També es va presentar quina és la realitat actual de l’operativa bancària, en quin punt del procés es troba i què s’espera per als propers mesos. En aquest sentit es va informar del paper tan important que haurà de tenir el GIT a l’hora de recordar a les persones i entitats sòcies que esdevinguin també clientes. Aquest procès s’espera que es pugui fer al llarg dels primers mesos del 2015, així doncs, tenim molta feina a fer!

Igualment es comentaren les novetats pel que respecta a comunicació: nova imatge corporativa, implicació en les xarxes socials, nous reptes en el futur imminent.

El darrer apartat de les novetats va ser el dedicat a l’avaluació ètico-social. Una de les qüestions que distingeix la banca ètica de la resta és la doble avaluació dels projectes que sol·liciten finançament: d’una banda la financera i, de l’altra, l’ètico-social. El que caracteritza Fiare Banca Etica de la resta d’entitats bancàries de banca ètica és que aquesta avaluació ètico-social la fan persones sòcies voluntàriament sota l’aixoplug del Comitè d’Etica i reunides en les comissions d’avaluació ètico-social de cada GIT. Un dels reptes més importants de cara al 2015 per al GIT de les Illes Balears és acabar de conformar aquesta comissió, que haurà de fer feina molt estretament amb els treballadors del banc a l’hora d’avaluar els projectes que vagin presentant-se.

Sòcies d'Eivissa. Mallorca, al fons

Sòcies d’Eivissa. Mallorca, al fons

Seguidament es va procedir a la renovació dels càrrecs del GIT, que ara passarà a estar format per 7 sòcies (cinc dones i dos homes). La responsbailitat que assumirà cadascun quedarà acordada a una propera reunió; desenvoluparan el càrrec que assumeixin durant tres anys.

Finalment es van plantejar els objectius de Fiare Banca Etica a les Illes Balears per al 2015. A més dels que ja s’han exposat, es va fer especial esment a aconseguir una major participació i implicació de la massa social, a augmentar el nombre d’entitats i persones sòcies i a continuar fent difusió de les finaces ètiques i cooperatives. Al llarg de l’any s’aniran concretant les mesures, activitats i accions que s’aniran fent.

Sòcies de Mallorca

Sòcies de Mallorca

Anuncis
%d bloggers like this: