Assemblea de 9 de febrer de 2015

Ahir vàrem celebrar l’assemblea ordinària de l’Associació Fiare Illes Balears i la de la circumscripció de les Illes Balears de Fiare Banca Etica.

Pel que respecta a l’Associació, a més d’aprovar l’acta de l’assemblea anterior, la memòria d’activitats i el balanç econòmic de l’any 2014, el punt més important era la proposta de modificació dels estatuts de l’Associació per a que quedi conformada per persones jurídiques exclussivament i pugui així integrar-se en la Fundació Fiare, formada per les associacions territorials que, per la seva banda, es nodreixen només amb les entitats sòcies de Fiare Banca Etica. Les persones sòcies queden integrades en els espais de la cooperativa.

La Fundació Fiare té com a objectius fonamentals ser el suport ideològic de la cooperativa, fer accions de promoció de la banca ètica cooperativa i, en el seu moment, poder articular fòrmules d’activitat financera parabancària.

L’assemblea de la circumscripció de les Illes Balears de Fiare Banca Etica tenia dos punts fonamentals:  l’explicació per part de Jordi Ibáñez, responsable del desenvolupament operatiu de Fiare Banca Etica a la zona mediterrània, del procés de traspàs de capital social de les persones sòcies i del conseqüent ingrès com a sòcies de ple dret de la cooperativa; i l’aprovació del pla de treball per a l’any 2015.

Com podeu veure a les imatges que adjuntem hi va haver molta participació, que es va traduïr en moltes aportacions i propostes interessants que fan que s’encari aquest moment tan important amb molta il·lusió.

DSCN0013 DSCN0018 DSCN0015 DSCN0016

Anuncis

Assemblea del GIT de les Illes Balears. Imatges i resum

Dilluns passat es va celebrar l’assemblea anual del Grup d’Iniciativa Territorial (GIT) de les Illes Balears, en què van participar tant entitats sòcies com particulars, convocades a les seus de Mallorca (Fundació Deixalles, entitat sòcia) i a la d’Eivissa (Cooperativa Integral d’Eivissa).

Sòcies a la seu de la Cooperativa Integral d'Eivissa

Sòcies a la seu de la Cooperativa Integral d’Eivissa

Els objectius d’aquesta assemblea eren presentar les novetats de la nova etapa que està vivint Fiare Banca Etica des de la integració plena amb Banca Popolare Etica i, sobretot, des de l’inici de l’activitat bancària que va tenir lloc el passat mes d’octubre. Es van presentar l’estructura i els espais de participació de les persones sòcies (GIT, Zona, Àrea, Assemblea de la Cooperativa), fent especial esment als grups locals, la fortalesa i vitalitat dels quals és fonamental pels objectius de la cooperativa: el suport a l’economia social i solidària i ser l’eina per a la transformació del model econòmic.

Sòcies de Mallorca a la seu de Fundació Deixalles. Eivissa al fons

També es va presentar quina és la realitat actual de l’operativa bancària, en quin punt del procés es troba i què s’espera per als propers mesos. En aquest sentit es va informar del paper tan important que haurà de tenir el GIT a l’hora de recordar a les persones i entitats sòcies que esdevinguin també clientes. Aquest procès s’espera que es pugui fer al llarg dels primers mesos del 2015, així doncs, tenim molta feina a fer!

Igualment es comentaren les novetats pel que respecta a comunicació: nova imatge corporativa, implicació en les xarxes socials, nous reptes en el futur imminent.

El darrer apartat de les novetats va ser el dedicat a l’avaluació ètico-social. Una de les qüestions que distingeix la banca ètica de la resta és la doble avaluació dels projectes que sol·liciten finançament: d’una banda la financera i, de l’altra, l’ètico-social. El que caracteritza Fiare Banca Etica de la resta d’entitats bancàries de banca ètica és que aquesta avaluació ètico-social la fan persones sòcies voluntàriament sota l’aixoplug del Comitè d’Etica i reunides en les comissions d’avaluació ètico-social de cada GIT. Un dels reptes més importants de cara al 2015 per al GIT de les Illes Balears és acabar de conformar aquesta comissió, que haurà de fer feina molt estretament amb els treballadors del banc a l’hora d’avaluar els projectes que vagin presentant-se.

Sòcies d'Eivissa. Mallorca, al fons

Sòcies d’Eivissa. Mallorca, al fons

Seguidament es va procedir a la renovació dels càrrecs del GIT, que ara passarà a estar format per 7 sòcies (cinc dones i dos homes). La responsbailitat que assumirà cadascun quedarà acordada a una propera reunió; desenvoluparan el càrrec que assumeixin durant tres anys.

Finalment es van plantejar els objectius de Fiare Banca Etica a les Illes Balears per al 2015. A més dels que ja s’han exposat, es va fer especial esment a aconseguir una major participació i implicació de la massa social, a augmentar el nombre d’entitats i persones sòcies i a continuar fent difusió de les finaces ètiques i cooperatives. Al llarg de l’any s’aniran concretant les mesures, activitats i accions que s’aniran fent.

Sòcies de Mallorca

Sòcies de Mallorca

Manifest polític de Fiare Banca Etica

 

fiare-napoles

Moment de l’assemblea general de persones sòcies de Nàpols (24 de maig de 2014)

L’any 2014 Banca Popolare Etica ha celebrat els seus primers 15 anys. Aprofitant aquest fet, i amb la voluntat d’adaptar-se a les circumstàncies actuals, bàsicament la creació d’una cooperativa d’àmbit europeu amb la integració de Fiare i el context socioeconòmic tan diferent de quan va iniciar la seva activitat, es va iniciar un procés d’actualització del Manifest Polític de la cooperativa, obert a la participació de totes les persones sòcies.

Les discussions i aportacions es van articular a través dels Grups d’Iniciativa Territorial (GIT), el punt de trobada de sòcies i socis en el seu territori. Els diferents grups locals de Fiare també participàrem en aquest procés d’actualització.

El document resultant es va aprovar a la darrera assemblea general de socis de la cooperativa, que es va celebrar a Nàpols el passat dia 24 de maig. Finalment ja tenim una primera versió en castellà, que podeu consultar aquí (versió en català aquí) o bé a la pàgina de Fiare Banca Etica (fiarebancaetica.coop).

El Manifest Polític estableix les bases ideològiques de la cooperativa en el seu paper dins la societat i pel que fa a la seva política d’estalvi i, sobretot, de crèdit.

Assemblea ordinària de Fiare Illes Balears

El passat dissabte 5 d’abril es va fer l’assemblea ordinària de Fiare Illes Balears a les seus de Fundació Deixalles de Palma i Eivissa. Es van aprovar l’acta, la memòria i el balanç econòmic de 2013 i també s’aprovà la renovació de la junta de l’Associació.

20140405_105415

Socis de Mallorca

Es va fer un resum de l’Assemblea de l’Àrea Fiare que va tenir lloc la setmana anterior a Barcelona, fent especial esment en el procés d’integració Fiare – Banca Popolare Etica, que ja es troba a punt de culminar, i en l’obertura de la filial de la cooperativa a Bilbao, que donarà pas a l’inici de l’operativa bancària a l’estat. Es va reforçar la idea de projecte únic i europeu i que aquesta activitat bancària no és un fi sinó una eina per aconseguir una transformació econòmica. Entre els nous reptes sorgits de l’assemblea de Barcelona també es troba el de l’adaptació a nou model de comunicació que imposa tant l’obertura de la filial com l’establiment d’una nova imatge corporativa.

Eiv

Socis d’Eivissa

Pel que respecta a qüestions de futur, es va aprovar el pressupost per l’any 2014 i també els plans de treball que van presentar el dos grups locals.

 

Queda molta feina per fer, però la predisposició és bona i la voluntat ferma. Seguim treballant per una banca ètica, cooperativa i en mans de la ciutadania, perquè creiem que és amb la implicació com es poden aconseguir els objectius tan ambiciosos que planteja aquest projecte de banca ètica d’àmbit europeu.

Breu resum de la segona Assemblea de l’Àrea Fiare celebrada a Barcelona

El passat cap de setmana es va celebrar a Barcelona la segona Assemblea de l’Àrea Fiare – Banca Etica. Aprofitant l’esdeviment, el dia anterior es va reunir, per primera vegada fora d’Itàlia, el Consell d’Administració de Banca Popolare Etica (BpE). L’horabaixa, membres del Consell d’Administració, entre d’ells Ugo Biggeri, president de BpE, van referir-se als nous reptes d’aquest projecte europeu de banca ètica, quan es compleixen 15 anys de l’inici de l’activitat bancària de BpE a Itàlia.

A l’Assemblea de dissabte, en què participaren més de 350 persones, s’anuncià que, si no hi ha entrebancs inesperats, el mes de setembre l’oficina de Bilbao passarà a ser una filial de Banca Popolare Etica (ara és un agent comercial); això suposarà la millora i ampliació progressiva dels serveis que, en una primera etapa, es dirigiran a clients i socis. Els tràmits burocràtics ja casi han arribat al punt final i només queden alguns aspectes tècnics per concloure l’adaptació del local que ha d’acollir l’oficina.

Es va presentar també la que serà la nova imatge corporativa de Fiare – Banca Etica, que s’anirà implementant progressivament al llarg dels propers mesos. Aquí en teniu un tast:

fiare

L’assemblea va seguir amb la celebració de quatre tallers:

  • Economia feminista i finaces ètiques. Aproximacions i reptes
  • Consum crític: alternatives per construir el Mercat Social
  • Eines parabancàries: relacions amb la banca ètica
  • Fiare-Banca Etica, com ens veiem en 15 anys?

La conclusió de l’acte va ser la intervenció de Cristina de la Cruz, ratificada com a candidata de l’Àrea Fiare a l’elecció cel Comitè d’Ètica de BpE, que va exposar els reptes d’aquest comitè de cara al futur immediat. L’elecció del comitè es farà a l’Assemblea de la cooperativa que se celebrarà el 24 de maig a Nàpols.

Per diumenge es van programar dos tallers: d’una banda un taller formatiu per a les persones que formen part de comitès d’avaluació ètico-social i, de l’altra un taller on es retornaren les aportacions dels GITs al procés de definició dels productes finacers i es marcaren les línies de continuitat de treball. La jornada de treball va cloure amb les reunions de coordinació de les tres zones de l’Àrea Fiare; les Illes Balears es troba inclosa a la Zona Mediterrània.

El proper dissabte 5 d’abril ampliarem la informació de tot allò que es va tractar a l’assemblea de Fiare Illes Balears, a la que han estat convocades totes les persones sòcies.

Finalment, adjuntem un petit recull fotogràfic de l’Assemblea de dissabte:

20140329_13240320140329_13245320140329_132807 20140329_140714

L’Assemblea es va enregistrar en video, que es pot veure aquí.

Assamblea Fiare Illes Balears 2013

El dimecres 22 de maig, l’Associació Fiare Illes Balears va celebrar la seua segona assemblea general ordinària en què es va aprovar la Memòria d’Activitats i el Balanç Econòmic de 2012, es van exposar les conclusions de la II Assemblea de socis i sòcies de Fiare celebrada el mes de març a Rivas-Vaciamadrid, les conclusions de l’Assemblea de Banca Ètica recentment celebrada, el 18 de maig a Florència, i es treballar i aprovar el Pla de Treball i el Pressupost de l’Associació per a 2013. Els socis van celebrar l’elecció del seu candidat, Peru Sasia, al Consell d’Administració de la cooperativa i van valorar la marxa del projecte a les illes, fent propostes per seguir impulsant com a iniciativa real de banca ètica cooperativa i ciutadana.

Imatge

Imatge

Assamblea a Mallorca

Assamblea a Eivissa

BANCA ETICA RENUEVA CONSEJO CON UNA APUESTA CLARA HACIA LA INTEGRACIÓN FINAL CON FIARE

El pasado sábado 18 de mayo se celebró la Asamblea anual de Banca Popolare Etica, una cooperativa de crédito que trabaja en territorio italiano y español, con los valores del crédito al servicio de la justicia, la transparencia y la participación de la ciudadanía.

La Asamblea escogió un nuevo Consejo de Administración, entre los que figura Peru Sasia, actual presidente de Fiare estatal y una persona muy reconocida en el sector por su fuerte convicción y trabajo por extender el proyecto Fiare en todo el Estado. Fue un día emocionante para las 89 personas que llevaron las 300 delegaciones del Área Fiare.

Este año era simbólico dado el proceso de integración en el que están Fiare y Banca Ética y que pretende culminar a principios del 2014 con la implantación en territorio español de la mayor iniciativa de banca ética y ciudadana a nivel europeo.

En esta ocasión la Asamblea ratificó el apoyo a Ugo Biggeri, convirtiéndolo de nuevo en presidente de Banca Etica, con su apuesta por internacionalizar el proyecto y culminar la apertura de servicios bancarios completos en el territorio español.

Como muestran los resultados, la voluntad ha sido conformar un Consejo con una fuerte representación de los territorios, una presencia de algunos de los socios fundadores como ARCI, CISL, Libera y Médicos sin Fronteras y un perfil de miembros más técnicos para una entidad que alcanza unas cifras de activo y pasivo superiores a los 1.000 millones de euros. También por primera vez no sólo hay paridad de género en el máximo órgano político de la entidad, sino que lo componen más mujeres que hombres.

Otra de las novedades de esta convocatoria fue la aprobación del aumento del precio de las participaciones del capital social. En general Banca Etica no reparte dividendos y reinvierte los posibles beneficios en el propio proyecto. Sin embargo esta ha sido la tercera ocasión en 15 años, que ha aumentado el precio de las participaciones para agradecer a las personas su confianza y el buen desarrollo de un proyecto bancario que trabaja con otras reglas.

El día culminó en forma de fiesta para celebrar el buen desarrollo del encuentro y aprovechar la ocasión de tener a 924 socios/as presencialmente en el Encuentro de Florencia.

Más info en www.proyectofiare.com

P1090299 P1090304 P1090294 P1090323

%d bloggers like this: